Webinar "Rekrutacja, zatrudnienie i adaptacja cudzoziemców. Od działań HR do działań CSR"

Plan wydarzenia

Coraz częściej firmy w Polsce decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Jako główny powód pracodawcy podają brak polskich pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców skupiają się głównie na kwestiach prawno-formalnych związanych z polskim prawem migracyjnym. Jednocześnie pomijają inne równie ważne kwestie dotyczące adaptacji i integracji cudzoziemskich pracowników i ich rodzin w nowym miejscu pracy i życia. Cudzoziemcy, którzy licznie przyjeżdżają pracować w Polsce, powodują zmiany zarówno w środowisku pracy, jak i w społeczności lokalnej, której stają się częścią. Firmy, dzięki szeregowi działań z zakresu HR i CSR, mogą współkształtować przyjazne środowisko biznesowe i wpływać na sposób, w jaki zostaną przyjęci cudzoziemscy pracownicy w miejscu pracy i w lokalnej społeczności oraz na dalszy proces ich integracji . Tym samym mogą mieć pozytywny wpływ na decyzję pracowników o związaniu się z firmą na dłużej oraz na lepsze wykorzystanie potencjału cudzoziemskich pracowników i wielokulturowych zespołów.

Podczas webinarium zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Etyczna rekrutacja i zatrudnienie – początek procesu
  2. Adaptacja cudzoziemskich pracowników w nowym środowisku pracy i życia
  3. Kompetencje międzykulturowe w wielokulturowym środowisku pracy
  4. Współtworzenie przyjaznego środowiska biznesowego dla firm zatrudniających cudzoziemców
  5. Przeciwdziałanie ksenofobii i dyskryminacji oraz promowanie pozytywnego wkładu pracowników cudzoziemskich w rozwój naszego kraju.

Jeśli już zarejestrowałaś/łeś się na to spotkanie, a nie otrzymałaś/łeś maila z potwierdzeniem kliknij tutaj!

Adres email jest nieprawidłowy lub nie jest on zgodny z adresem email podanym podczas rejestracji.

Wiadomość została wysłana

[message]